Czarny protest w Polsce - przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnegoW dniach 3-4 października 2016 roku w całej Polsce odbył się tzw. Czarny Protest, czyli masowa akcja protestacyjna przeciwko projektowi ustawy, który miałby zaostrzyć prawo aborcyjne w Polsce. Projekt zakładał m.in. zakaz aborcji w przypadku ciąży zagrażającej życiu kobiety oraz karę pozbawienia wolności za przeprowadzenie aborcji. Protestujący domagali się prawa do decydowania o własnym ciele i żądali ustąpienia rządu. Niedawny czarny protest w Polsce wywołał ogólnokrajową dyskusję na temat dostępu do leku antykoncepcyjnego tzw. tabletka dzień po. Protest koncentruje się na zwiększeniu dostępu do pigułki i uczynieniu jej bardziej dostępną dla tych, którzy jej potrzebują. Podkreślił znaczenie praw do zdrowia reprodukcyjnego i podniósł pytania o to, w jaki sposób można chronić autonomię kobiet w kraju o tak surowych przepisach. Ta debata prawdopodobnie będzie kontynuowana, gdy ludzie będą rozważać moralne implikacje wyborów związanych ze zdrowiem reprodukcyjnym.

Geneza protestu

Protest zaczął się jako reakcja na projekt ustawy, który zakładał drastyczne ograniczenie możliwości legalnej aborcji w Polsce. Projekt przewidywał m.in. zakaz aborcji w przypadku ciąży zagrażającej życiu kobiety oraz karę pozbawienia wolności za przeprowadzenie aborcji. Inicjatywa ta spotkała się z ogromnym sprzeciwem ze strony feministek, lekarzy i innych organizacji, którzy uważali, że proponowane zmiany prawne są nie tylko krzywdzące dla kobiet, ale także niezgodne z konstytucyjnym prawem do podejmowania decyzji o własnym ciele.

Przebieg czarnego protestu w Polsce

Czarny protest w Polsce był potężnym przykładem siły zbiorowego działania. Zaczęło się od spontanicznych protestów w październiku 2016 r. przeciwko proponowanej ustawie aborcyjnej i przekształciło się w szerszy ruch na rzecz zmian społecznych i politycznych. Protest odniósł ogromny sukces w mobilizowaniu młodzieży i zwracaniu uwagi na takie kwestie, jak równość płci, prawa LGBT i sprawiedliwość ekonomiczna. Protestujący swoimi działaniami pokazali, że są zdeterminowani, aby ich głos został usłyszany i doprowadził do realnych zmian w Polsce. Protest trwał przez dwa dni, od 3 do 4 października 2016 roku. W całej Polsce odbyły się demonstracje, marsze i happeningi. Kobiety i mężczyźni ubrani na czarno masowo wychodzili na ulice miast, by protestować przeciwko projektowi ustawy. W Warszawie na Marszu Równości wzięło udział około 80 000 osób, w Poznaniu - około 20 000 osób, a w Krakowie - około 10 000 osób.